Dítě s mentálním postižením ve třídě (Psychopedie)
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dítě s mentálním postižením ve třídě (Psychopedie)
Dítě s mentálním postižením ve třídě (Psychopedie)

Autoři

PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD.

Anotace

Kurz je zaměřen na práci s dětmi s mentálním postižením a práci s rodinou dítěte.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory