Menschen in schwierigen Lebenslagen
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Menschen in schwierigen Lebenslagen
Menschen in schwierigen Lebenslagen

Autoři

Mgr. Dana Dovhunová, Ph.D.

Anotace

Tento kurz je určen pro zájemce o sociální problematiku. Je koncipován na úrovni B1 - B2 dle SERR pro jazyky. Je členěn do 4 tématických bloků - nezaměstnanost, bezdomovectví, závislosti a postižení ze sociálního hlediska. Klade si za cíl nejen rozvoj jazykových dovedností jako je čtení a poslech s porozuměním a samostatný ústní a písemný projev, nýbrž i rozvoj deduktivního, logického, ale i kreativního myšlení v německém jazyce. Vedle zajímavých informací, rozšíření odborné slovní zásoby a posílení gramatických znalostí nabízí i možnost vyjádření vlastního postoje, diskuse a vytvoření si objektivního nadhledu o těchto vážných životních situacích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory