Odborná praxe – Vybrané ohrožené cílové skupiny
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Odborná praxe – Vybrané ohrožené cílové skupiny
Odborná praxe – Vybrané ohrožené cílové skupiny

Autoři

Mgr. Hana Čížková a doc. David Urban, Ph.D.

Anotace

Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. Pokud se rozhodnete absolvovat svou praxi s některou z těchto skupin, je určitě vhodné, abyste měli základní informace vztahující se k sociální práci s danou cílovou skupinou. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob pracujících v sexbyznysu, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po něm a na sociální práci ve zdravotnictví.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory