Metody sociální práce s jednotlivcem
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociální práce s jednotlivcem
Metody sociální práce s jednotlivcem

Autoři

Bc. et Bc. Magdalena Urbanová; Doc. David Urban, PhD

Anotace

Kurz „Metody sociální práce s jednotlivcem“ představuje tuto základní metodu sociální práce. Pozornost je zaměřena na základní teoretická východiska této metody, na historické souvislosti, na jednotlivé fáze případové sociální práce a na témata úzce související s touto metodou – tj. krizová intervence, syndrom vyhoření, syndrom pomáhajících atd.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory