Úvod do pedagogiky 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Úvod do pedagogiky 1
Úvod do pedagogiky 1

Autoři

PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

Anotace

Kurz Úvod do pedagogiky 1 seznámí studenta se vznikem a vývojem pedagogiky jako samostatné vědecké disciplíny, objasní vztah pedagogiky a dalších věd a oborů, definuje základní předmět pedagogiky jako vědecké disciplíny, objasní klíčové pojmy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory