Digitální přenosové systémy I.
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Digitální přenosové systémy I.
Digitální přenosové systémy I.

Autoři

Ing. Karel HOLINKA

Anotace

Materiál „Digitální přenosové systémy I“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je zaměřen na technologie kabelové, mobilní, pozemní i družicové, systémy spojovací a přenosové. Určujícími prvky jsou: zdroj zprávy - komunikační kanál - příjemce přenášené informace. Důraz klade na propojení teorie s praxí.V úvodní kapitole Základy teorie informace je věnována pozornost základním poznatkům z teorie informace, seznámením s možnostmi a limity přenosů informací v komunikačním kanále s vysokou věrností, s uměním obnovy přenesené informace na přijímací straně a stanovením podmínek kladených na přenášený signál.Kapitola Signály a systémy je orientovaná na praktické aplikace. Popisuje implementaci těchto poznatků do různých komunikačních technologií. Student získá konkrétní představu o funkčním uspořádání moderních komunikačních prostředků a principu jejich činnosti. K lepšímu pochopení teoretických principů jsou materiály prokládány řadou ilustračních obrázků, animací a odkazů.V kapitole Komunikační systémy je podrobněji rozebrána činnost některých základních bloků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory