Základy digitální techniky
Základy digitální techniky

Autoři

Petr Ženčica

Anotace

Cílem modulu základy digitální techniky a optoelektroniky je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti digitalizace signálu a jeho přenosu, vláknové techniky a optoelektroniky. Znalosti získané v tomto modulu jsou dále využívány ve vyšších ročnících v odborných modulech.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

0

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory