Kapitálové trhy a daňové systémy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Kapitálové trhy a daňové systémy
Kapitálové trhy a daňové systémy

Autoři

Gabriela Kukalová

ISBN

978-80-88418-14-6

Anotace

První část výukového materiálu je zaměřena na kapitálové trhy, které jsou vymezeny v rámci finančních trhů. Jsou zde podrobně specifikovány cenné papíry kapitálového trhu, zejména dluhopisy a akcie. Následně jsou uvedeny další instrumenty kapitálových trhů se zaměřením na kolektivní investování a finanční deriváty. V další části je charakterizován základní rámec a terminologie daňových systémů a správy daní se zaměřením na Českou republiku. Jsou zde uvedeny základy daňové teorie a konkrétní daňové prvky. Následně jsou podrobněji představeny jednotlivé druhy daní v rámci daňového systému v ČR. Každá daň je charakterizována prostřednictvím jednotlivých daňových prvků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory