Daňová teorie a politika
Daňová teorie a politika

Autoři

Jiřina Krajčová

ISBN

978-80-88418-02-3

Anotace

Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku daňové teorie a na daňovou soustavu České republiky. Výukový materiál se věnuje zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Dále se zabývá zdanění nepřímými daněmi, což je daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Prostor je věnován i ostatním daním české daňové soustavy jako je daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí. Dále jsou v publikaci rozpracovány základní zásady pro správy daní a principy mezinárodního zdanění. Daňová problematika je doplněna i o oblast pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory