Otevřené digitální zdroje

Projekt
Digitální přenosové systémy I.
Autor: Ing. Karel HOLINKA
Materiál „Digitální přenosové systémy I“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je zaměřen na technologie kabelové, mobilní, pozemní i družicové, systémy spojovací a přenosové. Určujícími prvky jsou: zdroj zprávy - komunikační kanál - příjemce přenášené informace. Důraz klade na propojení teorie s praxí.
V úvodní kapitole Základy teorie informace je věnována pozornost základním poznatkům z teorie informace, seznámením s možnostmi a limity přenosů informací v komunikačním kanále s vysokou věrností, s uměním obnovy přenesené informace na přijímací straně a stanovením podmínek kladených na přenášený signál.
Kapitola Signály a systémy je orientovaná na praktické aplikace. Popisuje implementaci těchto poznatků do různých komunikačních technologií. Student získá konkrétní představu o funkčním uspořádání moderních komunikačních prostředků a principu jejich činnosti. K lepšímu pochopení teoretických principů jsou materiály prokládány řadou ilustračních obrázků, animací a odkazů.
V kapitole Komunikační systémy je podrobněji rozebrána činnost některých základních bloků.
Jazyk: česky
ZDARMA