Informace
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Informace
Informace

Autoři

Marcela Buřilová

Anotace

Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení souvislostí pojmů: data, informace a znalosti. Vysvětluje význam, hodnotu a vlastnosti informací. Zabývá se klasifikací informací, základními operacemi s informacemi. Pozornost je věnována také informačnímu zahlcení a informační gramotnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory