Otevřené digitální zdroje

Projekt
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Autor: Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se v mlékárenské mikrobiologii seznámí s celým spektrem mlékárenské výroby od surovin, přes základní mlékárenské ošetření, až po mikrobiální problematiku výroby jednotlivých mlékárenských výrobků a čistých kultur.
Jazyk: česky
ZDARMA