Historický pohled
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Historický pohled
Historický pohled

Authoren

Mgr. Jana Horská, Ph.D.

Annotation

Kurz se zaměřuje na vybraná témata filozofie a etiky z historického úhlu pohledu. Témata kurzu – starověk, středověk, novověk a náboženství – jsou probírána, pokud to lze, chronologicky a se zaměřením na evropské pojetí.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory