Etika pro sociální a sociálně pedagogické profese
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Etika pro sociální a sociálně pedagogické profese
Etika pro sociální a sociálně pedagogické profese

Authoren

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA.

Annotation

V předkládaném sylabu je kladen důraz  na odlišení hodnotových nároků vybraných profesí (soc. práce, pedagogika, sociální pedagogika atd.) a na porozumění hodnotám, kterými se etika zabývá. Kurz je určen studentům usilujícím o kvalifikaci sociálních pracovníků, vychovatelů i se zaměřením na speciální pedagogiku, pastoračním a komunitním pracovníkům, u nichž se předpokládá určité porozumění člověku ve vztahu k občanské společnosti.  Bude čerpat z prezentací a z ukázek textů s cílem porozumět motivům pro způsob, jak etika v sociální a pedagogické práci vychází ze zásad lidských práv a chápání člověka jako jedince ukotveného v hodnotách evropské tradice.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory