Soukromé právo - občanské právo hmotné, pracovní právo
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Soukromé právo - občanské právo hmotné, pracovní právo
Soukromé právo - občanské právo hmotné, pracovní právo

Authoren

Mgr. Radim Žiška

Annotation

Tento kurz se věnuje vybraným kapitolám z práva soukromého. Zabývá se postavením fyzických osob, a to zejména těch, jejichž svéprávnost je omezena, což limituje jejich právní jednání. Nastíní velký obsahový záběr občanského práva, včetně absolutních a relativních majetkových práv, jako je např. vlastnictví, dědictví, ale i problematika občanskoprávních smluv a náhrady škody a nemajetkové újmy. Zaobírá se některými aspekty bydlení. Čímž se nám občanské právo přestavuje jako oblast situací z každodenního života. Sociální zaměření studia se projevuje zejména ve vybraných kazuistikách, některé se týkají i činnosti ombudsmana, např. u diskriminačních jevů v pracovním prostředí. Najdeme zde i instituty související s pracovním právem, jako je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V kurzu se vyskytují prezentace, studijní materiály, judikáty, student bude pracovat s příslušnými právními předpisy, studovat odborná stanoviska, čímž dosáhne stanovených kompetencí.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory