Sociální události spojené s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální události spojené s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Sociální události spojené s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem

Authoren

Mgr. Lucie Táborská

Annotation

Osoby se zdravotním postižením jsou jednou ze skupin, na kterou je v rámci sociální ochrany brán zvláštní zřetel. V rámci tohoto kurzu se pokusíte pochopit specifika životní situace osob se zdravotním postižením, jejich specifické potřeby a podíváte se na to, jak na tyto potřeby reaguje český systém sociální ochrany. Vedle systému dávek a služeb se zaměříte na postavení invalidních osob na trhu práce a na bydlení osob se zdravotním postižením.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory