Marketing
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Marketing
Marketing

Authoren

Ing. Lenka Maršíková

ISBN

978-80-88418-23-8

Annotation

Výukový materiál s názvem marketing uvádí čtenáře do kompletní problematiky tohoto oboru. Je zde popsán historický vývoj marketingu, včetně využití marketingových strategií na současném trhu. Velká část práce je věnována marketingovým analýzám, jež představují velice důležitý zdroj dat, jež je využíván managementem pro aplikaci zvolené strategie. Nutností na současném trhu jsou analýzy externího a interního prostředí. Je to analýza, která je nezbytná při využívání marketingu na náročném trhu. V současnosti není možné, aby veškerá komunikace mezi dodavatelem a odběratelem probíhala nahodile nebo jen podle postupu pokus omyl. Hodnocení zdrojových dat s následným výběrem vhodné marketingové strategie tímto nekončí. Pro dobrého marketéra je důležité následně kontrolovat a řídit daný postup, tedy výkon manažerské činnosti. Marketing není jen nějaký obor, jedná se o filozofii podniku, jež musí být přijata všemi složkami firmy, a to jak managementem, tak výkonnou složkou. Pokud podnik zahrne marketing do svého podnikového procesu, tak získá značnou konkurenční výhodu. Není totiž výhrou vyrábět nejlepší produkt na světě, když o tomto produktu nikdo neví.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory