Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 64
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 64
Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 64

Authoren

Ing. Jindřiška Vitvarová

ISBN

978-80-88418-52-8

Annotation

Učební materiál slouží k osvojení základních znalostí anglického jazyka pro daný obor. Studenti prostřednictvím kombinace různých výukových metod nabydou schopnost komunikovat o relevantních tématech. Materiál bude využíván pro získání přehledu o slovní zásobě v příslušné oblasti života a její procvičení formou aktivních prvků. Uživatel bude samostatně pracovat s textem a řešit úlohy k textu se vztahující. Zvládne popsat obrázek k tématu a sestavit dialog, popř. samostatně mluvit na dané téma. Procvičena bude taktéž správná výslovnost.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory