Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Publicita projektu

Grafický manuál publicity projektů OP VVV

Manuál vizuální identity MŠMT

manual_MSMT.pdf

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020

manual_JVS_v3.pdf

Loga OP VVV

Loga můžete také stahovat přímo ze stránek MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu).

Barevná loga


Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpgLogolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg


Černobílá loga


Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz.jpgLogolink_OP_VVV_ver_cb_cz.jpg


Sada log a logolinků ve křivkách (AI, EPS)

Logolinky_OP_VVVV_ve_krivkach.zipLoga projektu VOV

Použití těchto log není povinné.


Globální


Inovace_VOV_all_small.jpg (334 x 101 px)
Inovace_VOV_all_large.jpg (1000 x 302 px)

Ekonomická sekce


Inovace_VOV_ekon_small.jpg (334 x 101 px)
Inovace_VOV_ekon_large.jpg (1000 x 302 px)

Zdravotnická sekce


Inovace_VOV_zdrav_small.jpg (334 x 101 px)
Inovace_VOV_zdrav_large.jpg (1000 x 302 px)

Pedagogická sekce


Inovace_VOV_ped_small.jpg (334 x 101 px)
Inovace_VOV_ped_large.jpg (1000 x 302 px)

Technická sekce


Inovace_VOV_tech_small.jpg (334 x 101 px)
Inovace_VOV_tech_large.jpg (1000 x 302 px)


Sada log VOV ve křivkách (EPS (CS3), CMYK)

Inovace_VOV_cmyk_krivky.zip


Generátor nástrojů povinné publicity ESI fondů

https://publicita.dotaceeu.cz/

Vygenerovaná publicita pro formát A3, horizontální (bez ořezových značek)

Ekonomická sekce


publicita_ekonomicka_a3horizontal.pdf

Zdravotnická sekce


publicita_zdravotnicka_a3horizontal.pdf

Technická sekce


publicita_technicka_a3horizontal.pdf