Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část

Autoři

Blanka Svatoňová, Světlana Lisová

Anotace

Ošetřovatelský proces u nemocných s karcinomem prsu je zaměřený na komplexní ošetřovatelskou péči, která se dělí na předoperační a pooperační období. Jako příklad náročnosti péče je použita kazuistika, na které si student ověří své dovednosti v sestavení ošetřovatelského procesu. Důležitou součástí je edukace nemocných po operaci, která napomáhá k zdárnému průběhu pooperačního období bez komplikací.Ošetřovatelská péče u nemocných s kolostomií vysvětluje důvody pro její zavedení a správný postup při jejím ošetřování a péči, která je důležitou součástí v léčbě pacientů. Nezapomíná na péči o psychiku nemocných, která tvoří celkový přístup holistického pojetí současné ošetřovatelské péče.Poslední část Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. mapuje krok za krokem postupy v péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonu. Srdeční bypass je velmi náročným operačním výkonem. Následná ošetřovatelská péče a zejména edukace pacientů sehrává velmi důležitou úlohu jak v předoperační přípravě, tak v následné průpravě směřované do domácího prostředí a ke změně životního stylu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory