Ošetřovatelská péče v interních oborech I
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Ošetřovatelská péče v interních oborech I

Autoři

Mgr. Petra Hoffmannová

Anotace

Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská péče v interních oborech I. a II.První díl zahrnuje kapitoly z kardiologie, pneumologie, gastroenterologie. Kapitoly endokrinologie, nefrologie a problematika akutních stavů jsou ve druhém díle. Materiál je zpracován tak, aby byl student schopen dedukovat podstatu onemocnění z patofyziologie, z procesů, které vzniknou jako přirozená reakce organizmu a ze znalostí, které získal z předchozího studia jiných předmětů nebo z mezipředmětových vztahů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory