Základy zdravotnické legislativy a práva – 1. díl
Základy zdravotnické legislativy a práva – 1. díl

Autoři

Mgr. et Bc. Jana Jiroutová Nová

Anotace

Uvedený výukový materiál je vytvořen za účelem vzdělávání v oblasti právní nauky a legislativy pro zdravotnický personál. Popisuje základy práva, pojmy a právní systém. Zmiňuje odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání a veškeré aspekty vyplývající z jeho činnosti. Zabývá se odpovědností ve zdravotnictví. Materiál řeší aspekty této odpovědnosti a z ní vycházející sankce, ukládání sankcí a možnou obranu proti nim. V kapitole pracovní právo jsou popisovány základní pojmy, názvosloví a aktéři těchto vztahů. Stejně se zmiňuje vzájemná interakce jednotlivých subjektů těchto vztahů a následující možné postupy, včetně sankcí a dopadů do dalších právních norem.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory