Teoretická uchopení vybraných sociálně-patologických jevů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Teoretická uchopení vybraných sociálně-patologických jevů
Teoretická uchopení vybraných sociálně-patologických jevů

Autoři

Mgr. Lenka Lesařová

Anotace

Předmět sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, rizikového chování, chování a jednání narušujícího a ohrožujícího sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti. Předkládaná část předmětu nabízí náhled do vybraných sociálněpatologických jevů.
Předmět přináší základní orientaci v sociální patologii jako společenskovědní disciplíně, v problematice domácího násilí, práce v sexbyznysu, v problematice látkových i nelátkových závislostí a autoagresivního chování a jednání.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory