Základní orientace ve výzkumu
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Základní orientace ve výzkumu
Základní orientace ve výzkumu

Autoři

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

Anotace

Základní orientace ve výzkumu je druhou částí kurzu Metody sociálního výzkumu. Tyto kurzy Vám pomohou získat znalosti a dovednosti sociálního výzkumu.
Základní orientace ve výzkumu přináší přehled v následujících oblastech a získáte zde
1. Přehled o výzkumných metodách
2. Informace o vybraných výzkumných designech
3. Informace a dovednost navrhnout relevantní výzkumnou metodu
4. Dovednost operacionalizovat výzkumný problém
5. Informace o pravidlech realizace etického výzkumu

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory