Interakce, komunikace, vztahy, intervence
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Interakce, komunikace, vztahy, intervence
Interakce, komunikace, vztahy, intervence

Autoři

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na interakce, komunikace, vztahy a intervence sociálního pracovníka. Studenti pochopí důležitost verbální i neverbální komunikace. Naučí se pracovat s technikami verbální a neverbální komunikace. Osvojí si interaktivní techniky v oblasti komunikace, které mohou následně uplatnit v praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory