Ústavní právo a veřejná správa
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Ústavní právo a veřejná správa
Ústavní právo a veřejná správa

Autoři

Mgr. Radim Žiška

Anotace

Tento kurz se věnuje vybraným kapitolám z práva ústavního a veřejné správy. Seznámí nás s problematikou dělby moci ve státě a jejího rozdělení na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Při té příležitosti se zorientujeme v průběhu legislativního procesu. V rámci tématu organizace veřejné správy bude důležité její členění na státní správu a veřejnou samosprávu, dokázat rozlišit např. přímý a nepřímý výkon státní správy, činnosti v samostatné a přenesené působnosti obcí, samozřejmě se zaměřením na vybranou oblast v širším smyslu sociální. Nedílnou částí kurzu je i pasáž věnována kontrolním mechanismům ve veřejné správě např. ze strany soudů a nezastupitelného působení veřejného ochránce práv neboli ombudsmana. V kurzu se objeví prezentace, studijní materiály, kazuistiky ve vizuálním i tištěném zpracování, student také bude pracovat s příslušnými právními předpisy, studovat odborná stanoviska, čímž dosáhne stanovených kompetencí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory