Moderní vývoj a současné trendy sociální politiky
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Moderní vývoj a současné trendy sociální politiky
Moderní vývoj a současné trendy sociální politiky

Autoři

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace

Kurz seznamuje studující s moderními vývojovými trendy sociální politiky a s faktory, které ovlivňují stav české společnosti a na to navazující pojetí sociální práce a sociální politiky. Cílem tohoto kurzu je vybavit studující takovými kompetencemi, které jim pomohou držet krok s měnícími se kontexty na místní i celostátní úrovni a prosazovat svou profesi v rostoucím počtu společenských změn a kontextů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory