Sociální politika
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální politika
Sociální politika

Autoři

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto kurzu je vybavit studující základními informacemi vztahujícími se k předmětu sociální politiky, tedy primárně objasnit a definovat tento obor (základní definiční vymezení sociální politiky), poukázat na vztah sociální politiky k dalším vědním disciplínám a dále také zaměřit pozornost na sociální události a poukázat na kontext sociální politiky a jednotlivých sociálních událostí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory