Práce s rizikem v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Práce s rizikem v sociální práci
Práce s rizikem v sociální práci

Autoři

Mgr. Hana Štěpánková

Anotace

Kurz Práce s rizikem - Riziko v sociální práci je zaměřen na postoj a vnímání sociálního pracovníka k riziku, jeho schopnost identifikovat riziko/rizika při práci s klientem. Kurz je rozdělen do 4 základních témat, která na sebe logicky navazují. Účastník kurzu plní cíle učení: kognitivní, afektivní a psychomotorické. Účastník za pomocí jednotlivých kazuistik, po prostudování jednotlivých témat plní dílčí úkoly, které směřují k obsahu kurzu: umět vyhodnotit riziko a nastavit individuální plán práce s klientem.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory