Další rozvoj a vzdělávání sociálního pracovníka
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Další rozvoj a vzdělávání sociálního pracovníka
Další rozvoj a vzdělávání sociálního pracovníka

Autoři

Mgr. Lenka Rucká

Anotace

Student se v tomto kurzu seznámí s právní úpravou definice pozice sociálního pracovníka a jeho dalšího vzdělávání, s právní úpravou akreditací vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále se kurz zaměřuje na možnosti vzdělávání sociálních pracovníků a jejich efektivitu jak v rámci výkonu jejich profese, tak celoživotního vzdělávání. Kurz také představuje praktické vzdělávání v sociální práci v konceptu resilience.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory