Práce se zdroji a informacemi v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Práce se zdroji a informacemi v sociální práci
Práce se zdroji a informacemi v sociální práci

Autoři

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Anotace

V sociální práci se bez informací neobejdeme. Sociální práce zahrnuje imperativ získávání adekvátních informací o klientech a jejich situaci. Imperativ studenta sociální práce zahrnuje požadavek získávání, nakládání a zpracování dat z aplikovaného výzkumu. Obě zde zmíněné roviny znamenají, že (budoucí) kompetentní sociální pracovník nakládá s daty, činí tak citlivě za splnění etických principů, s ohledem na platné zákony a mezinárodní úmluvy. Cílem tohoto kurzu je vás takové chování v sociální práci naučit a zdůraznit rozdíl mezi skutečností a nezbytně se vynořující představě o skutečnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory