Pracovní zátěž v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pracovní zátěž v sociální práci
Pracovní zátěž v sociální práci

Autoři

Mgr. Hana Štěpánková

Anotace

Kurz Pracovní zátěž v sociální práci přináší důležité oblastí, které vám poskytnou základní informace o náročnosti profese sociální práce. Především oblasti práce s emocemi, stresem a hranicemi.
Všechna uvedená témata velmi úzce souvisí s tématem stěžejním, pracovní zátěž v sociální práci. Sociální práce je naplněna těžkými životními situacemi. Zátěž, v podobě nepříznivé sociální situace zažívají klienti a s nimi také sociální pracovníci. Sociální pracovníci jsou vystaveni obrovské pracovní zátěži.
Co nového se můžete v tomto kurzu dozvědět?
Vysvětlení pojmů a jejich důležitostí pro sociální pracovníky z oblasti pracovní zátěže, práce s emocemi a stresem v sociální práci. Význam oblasti sebepoznání a práce s hranicemi v sociální práci. Význam profesního směřování a podpory sociálních pracovníků v této náročné profesi. Všechna uvedená témata jsou důležitou součástí segmentu pracovní zátěže samotných sociálních pracovníků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory