Význam legislativy v sociální práci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Význam legislativy v sociální práci
Význam legislativy v sociální práci

Autoři

Mgr. Miloslava Šotolová

Anotace

Kurz Význam legislativy v sociální práci nabízí základní informace o právních předpisech a systému práva v ČR s důrazem na praktické využití znalostí práva a v každodenní práci s klienty.
Tento kurz je věnován legislativě (právu) v sociální práci. Je rozdělen do čtyř témat:
- Právní systém v ČR
- Listina základních práv a svobod
- Mezinárodní právní úmluvy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
- Modelové situace
K jednotlivým tématům jsem pro vás připravila studijní materiál s přehledem základních informací ke každému tématu. V těchto materiálech najdete i řadu otázek k zamyšlení nad probíranou látkou. Odpovědi na tyto průběžné úkoly nemusíte nikam uvádět, jsou zejména pro vaši hlubší orientaci v tématu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory