Sociální politika 4
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální politika 4
Sociální politika 4

Autoři

Mgr. Iva Poláčková

Anotace

Sociální politika 4 uzavírá blok kurzů sociální politiky a je zaměřena na současnou globální situaci včetně jejích příčin a možností pomoci. Kurz v kostce představuje fungování mezinárodních organizací (např. OSN, OECD apod.) a seznamuje s historií, institucemi a politikami Evropské unie. Rovněž se zaměřuje na základní principy uplatňování sociálního zabezpečení při pohybu v rámci Evropské unie a poukazuje na rozdílnosti sociální politik vybraných členských států.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory