Specifika sociální práce s vybranými cílovými skupinami 3
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Specifika sociální práce s vybranými cílovými skupinami 3
Specifika sociální práce s vybranými cílovými skupinami 3

Autoři

Bc. et Bc. Magdalena Urbanová

Anotace

Sociální pracovník se při své práci setkává s celou řadou cílových skupin, přičemž při své práci by měl reflektovat specifickou situaci a potřeby klienta a s ohledem na tyto potřeby koncipovat individuální přístup k danému klientovi – specificky uplatňovat vybrané teorie, metody a techniky sociální práce.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory