Metody sociální práce s rodinou 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociální práce s rodinou 2
Metody sociální práce s rodinou 2

Autoři

Doc. Hana Pazlarová, Ph.D. a Doc. David Urban, PhD

Anotace

Kurz „Metody sociální práce s rodinou 2“ navazuje na stejnojmenný kurz „Metod sociální práce s rodinou 1“. V rámci tohoto druhého kurzu je cílem rozšířit kompetence tak, aby si studující při práci s rodinou všímal různých specifických situací, které mohou rodinu potkat, a které ji mohou významně ovlivnit. Cílem kurzu není vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré různé situace, ale naučit tyto různé specifické situace reflektovat a s touto znalostí pak případně umět pracovat i s dalšími různými (v tomto kurzu nezohledňovanými) specifickými situacemi v rodině.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory