Filosofie výchovy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Filosofie výchovy
Filosofie výchovy

Autoři

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Anotace

Kurz Filosofie výchovy je vytvořen s cílem nahlížet filosofii a výchovu jako událost, která hýbe lidskými motivy, aniž by člověku brala svobodu. Naopak jej chce přivést k úkolu tuto svobodu nacházet v sousedství odpovědnosti za život svůj, druhých i světa. V rámci kurzu se účastníci seznámí především se způsobem tázání filosofie, která se chce účastnit procesu (sebe)výchovy. Bude předložen základní přehled klíčových pojmů, které působí ve filosofii již od jejích antických počátků a mohou být inspirativní i dnes.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory