Sociální pedagogika 4
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální pedagogika 4
Sociální pedagogika 4

Autoři

Doc. ThDr. Michal Kaplánek, Th.D.

Anotace

Kurz Sociální pedagogika 4 je posledním kurzem tohoto předmětu. Obsahuje informace o mládeži, subkulturách mládeže, animaci a volném čase. Vědomosti získané v tomto kurzu můžete prohloubit v dalších kurzech, jako např. v kurzu Pedagogika volného času.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory