Psychohygiena pro pedagogické a sociální pracovníky
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Psychohygiena pro pedagogické a sociální pracovníky
Psychohygiena pro pedagogické a sociální pracovníky

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

Kurz seznamuje studenty se základními informacemi o strategiích zvládání náročných životních situacích, především spojených s pracovním prostředím. Dále se zabývá koncepty fyzického a duševního zdraví, kvality života a osobní pohody, včetně základů psychologie zdraví (podstata stresu a jeho důsledky, příčiny vzniku a průběh syndromu vyhoření), s cílem naučit studenty základním způsobům prevence a metodám psychohygieny.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory