Vývojová psychologie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Vývojová psychologie
Vývojová psychologie

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

Kurz seznamuje studenty se základními informacemi o vývojových procesech lidské psychiky a jejím vývoji v jednotlivých obdobích lidského života. Dále se věnuje základním vývojovým teoriím jako je teorie vazby mezi dítětem a matkou (J. Bowlby, M. Ainsworthová), teorie separace a individuace (M. Mahlerová), vývoji lidské sexuality (S. Freud), psychosociálnímu vývoji v průběhu celého života člověka (E. Erikson) a vývoji morálky a náboženských představ (L. Kohlberg, J. Fowler).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory