Inspirace z postmoderní filosofie personalismu pro sociální pedagogiku
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Inspirace z postmoderní filosofie personalismu pro sociální pedagogiku
Inspirace z postmoderní filosofie personalismu pro sociální pedagogiku

Autoři

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Anotace

Kurz Inspirace z postmoderní filosofie personalismu pro  sociální pedagogiku má pomoci k osobnostnímu růstu sociálních pedagogů a k pochopení základních myšlenkových linií těch filosofů, kteří od 20. století kladou zvláštní důraz na pojetí člověka jako osoby. Tento přístup k člověku může být zvláště oceněn v pomáhajících profesích, kde je člověk a důstojnost jeho osobního bytí v centru zájmu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory