Zahnprothetik-Materialien
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zahnprothetik-Materialien
Zahnprothetik-Materialien

Autoři

Mgr. Michelle Tesařová

Anotace

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se materiály používanými v dentální protetice. V úvodní kapitole popisuje krátce obor dentální protetika a vysvětluje, proč zubní technici potřebují mít znalosti o materiálech používaných v oboru. V dalších kapitolách popisuje základní charakteristiky různých protetických materiálů. Nejdříve se jedna kapitola zabývá třemi hlavními protetickými materiály. Následující kapitola se věnuje šesti skupinám pomocných materiálů.Das Unterrichtsmaterial ist als offene digitale Quelle für den Deutschunterricht an höheren Berufsschulen gedacht. Der Inhalt des Materials wurde für das Studienfach des zertifizierten Zahntechnikers erstellt. Es befasst sich mit Materialien, die in der Zahnprothetik verwendet werden. Im Einführungskapitel wird kurz das Gebiet der Zahnprothetik beschrieben und es wird erläutert, warum Zahntechniker gute Kenntnisse der auf diesem Gebiet verwendeten Materialien benötigen. In weiteren Kapiteln werden grundlegende Merkmale verschiedener prothetischer Materialien beschrieben. Zunächst befasst sich ein Kapitel mit drei Hauptprothesenmaterialien. Das folgende Kapitel befasst sich mit sechs Gruppen von Hilfsmaterialien.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory