Základy fyzikální chemie pro VOŠ
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Základy fyzikální chemie pro VOŠ
Základy fyzikální chemie pro VOŠ

Autoři

Ing. Iveta Havlíková

Anotace

Text seznamuje čtenáře s problematikou fyzikálně-chemických vlastností látek, zákonitostmi těchto dějů, snaží se o pochopení jejich podstaty, získání přehledu. Výklad některých kapitol je obohacen o výpočtové příklady. Studium fyzikální chemie je důležité pro seznámení se s principy laboratorních přístrojů, neboť některé vlastnosti látek korelují s obsahem určitých složek a lze je pomocí nich přístroji stanovit.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory