Pocit bezpečí
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Pocit bezpečí
Pocit bezpečí

Autoři

Bc. Pavel Zeman, DiS.

Anotace

Text je obecným a širokým pohledem do oblasti zabezpečovací techniky. Přesněji míří na oblast bezpečnostních systémů. V této problematice se zaměřuje na poplašné zabezpečovací a tísňové systémy, jejich vstupy a výstupy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory