Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map
Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map

Autoři

Pavel Lafata

Anotace

Tento text se věnuje problematice minimalizace logických funkcí a jejich realizace pomocí elementárních logických hradel. Účelem minimalizace je nalezení minimální formy funkce. K tomu se využívají buď algebraické metody za pomoci zákonů Booleovy algebry, nebo grafické metody, z nichž jsou nejznámější tzv. Karnaughovy mapy. V textu jsou vysvětleny obě uvedené metody teoreticky a zejména i pomocí vzorových příkladů. Minimalizované formy funkcí jsou posléze realizovány pomocí elementárních logických hradel. Karnaughovy mapy lze s výhodou použít rovněž pro převody forem funkcí, z disjunktního tvaru na konjunktní a naopak. Této problematice se věnuje poslední kapitola tohoto textu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory