Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)
Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)

Autoři

Jiří Vodrážka, Petr Jareš

Anotace

Požadavky na energetickou síť se mění v souvislosti se zvyšujícím se podílem a počtem obnovitelných zdrojů energie a v důsledku požadavku na spolupráci s inteligentními odběrnými místy. Vyvíjí se i požadavky kladené na komunikační systémy pro podporu distribuce elektrické energie. Hlavním úkolem je dobudování komunikační infrastruktury na úrovni distribučních stanic vysokého napětí a komunikační pokrytí odběrných míst tzv. inteligentními elektroměry s cílem dosáhnout vyvážené výroby a spotřeby s velkým množstvím distribuovaných zdrojů i v prostředí rozvinuté elektromobility.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory