Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen
Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen

Autoři

Mgr. Kateřina Kočová

Anotace

Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je zpracován v souladu s učebním plánem zmiňovaných oborů. Zabývá se zubním plakem a zubním kamenem, které jsou nejvýznamnějšími faktory vzniku zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní. Hlavní část je věnována onemocněním dutiny ústní a zubů, tj. zubnímu kazu, onemocněním závěsného aparátu a ústní sliznice. Zahrnuje také problematiku zápachu z úst a možnosti jeho odstranění.Dieses Unterrichtsmaterial ist für den Fachdeutschunterricht an den medizinischen Fachoberschulen bestimmt. Sein Inhalt wird auf Fächer Diplomierte Dentalhygienikerin und Diplomierter Zahntechniker konzentriert. Es wird im Einklang mit dem Lehrplan der erwähnten Fächer ausgearbeitet. Es beschäftigt sich mit der Zahnplaque und dem Zahnstein, die bedeutendste Risikofaktoren für die Zahnkariesentstehung und weitere Erkrankungen in der Mundhöhle sind. Der Hauptteil wird Erkrankungen der Mundhöhle und Zähne gewidmet, d.h. der Zahnkaries, den Erkrankungen des Zahnhalteapparates und der Mundschleimhaut. Es umfasst auch Problematik des Mundgeruches und Möglichkeiten seiner Beseitigung.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory