Malé družice
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Malé družice
Malé družice

Autoři

Petr Ondráček

Anotace

Výukový materiál se věnuje problematice spojené s vývojem a využíváním perspektivní technologie malých družic a jejich budoucími trendy v různých oblastech aplikací využívajících kosmický prostor a představujících komoditu na kosmickém trhu.Technologie malých družic provozovaných na nízkých oběžných drahách od 400 do 1200 km umožňuje podstatné snížení finančních nákladů na jejich provoz. To díky malým rozměrům a hmotnostem do 1000 kg, možnosti být vynášené do kosmu jako součást misí velkých družic, zkrácení doby předstartovních testů a délce misí do 3 let, dále používáním běžné produkce pro jejich stavbu a provoz jak družic, tak pozemních stanic. To otevírá dveře participaci malých výrobních podniků, akademických a výzkumných týmů a dalších amatérských zájemců.Malé družice představují revoluční inovační prvek v celém řetězci od výroby kosmických technologií, prostředků pro vynášení a umisťování družic v kosmu po komunikace, řízení provozu a ochrany před kosmickým odpadem. Ty jsou dnes označovány shrnujícím pojmem „Nový kosmický průmysl“.Oblast malých družic je svázána s řešením řady témat spojených s technickými a právními nástroji pro regulaci, správou rádiového spektra a zajištění svobodného přístupu pro využívání kosmu, ochrany družic a jejich užitečného nákladu a před znečištěním (kosmickým odpadem).Předkládaný materiál je zaměřen na poskytnutí základní orientace v širokém souboru témat dotýkajících se problematiky stavby a provozu malých družic, zejména standardu CubeSat na nízkých oběžných drahách. Dále je určen k uplatnění ve výuce na středních školách, k dalšímu univerzitnímu studiu a v praxi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA