Invazivní vstupy
Invazivní vstupy

Autoři

Jaroslava Knapová.

Anotace

Invazivní vstupy jsou nezbytné pro léčbu pacientů. Mohou být spojeny s komplikacemi, souvisejícími s jejich zavedením nebo péčí o ně. Cílem je minimalizace invazivních vstupů, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory