Pracovně právní vztahy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Pracovně právní vztahy
Pracovně právní vztahy

Autoři

Mgr. Kamila Bolechová

Anotace

Pojem „Pracovní právo“ zahrnuje prvky a . Odvětví pracovního práva upravuje tři tematické okruhy: , a . V České republice se vymezení pracovního práva nachází v § 1 „Českého “. Upravuje mezi a , některé právní vztahy před vznikem , vztahy kolektivní povahy související s výkonem , pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich . Hlavními pracovního práva jsou v : , a .Texty čtenáře seznámí se základními skutečnostmi týkajícími se pracovně právních vztahů. V jednotlivých kapitolách načerpají informace nejen o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, ale dozvědí se také informace o systému odměňování, vzniku a zániku pracovního poměru, možnostech pracovních náhrad, pracovní době a o době odpočinku.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory